Szop pracz
(Procyon lotor)
RODZINA: szopowate
Występowanie: od Kanady Południowej do środkowej części Ameryki Południowej, od wieków należy do środkowoeuropejskiego świata zwierząt
Tryb życia: o lasy mieszane i liściaste, które oferują dobre i trudne do odnalezienia kryjówki, pod względem klimatu i wyżywienia, znajdują u nas podone warunki jak w swojej ojczyźnie. Szopy są strasznymi złodziejami gniazd i ptactwa. Świetnie pływają. Chętnie moczą swój pokarm w wodzie i myją go. W rękach ludzi są bardzo łagodne i oswojone. Na wolności żyją samotnie, tylko w krótkich okresach
lączą się w pary, przy czym samiec szuka dla siebie kilka samic. Doskonale mają rozwinięte zmysły węchu, dotyku
i słuchu. Za to posiadają słaby wzrok. W razie ataku bronią się dzielnie i gryzą. Pożywienie: o młode ptaki z gniazda i jaja, gąsienice, ślimaki, muszle, ryby, owoce, owoce polne, pączki,w pobliżu ludzi pożywienie wege- tariańskie i pożywienie organizmów żywych.
 Z POWROTEM