bydło domowe garbate
(Bos primigenius f. taurus)
Rodzina: krętorogie
Pożywienie: Afryka, Sawanna
Wygląd: o długość ciała 1,60m, o wysokość w kłębie ok 1,25m
 
o osiąga wagę od 305 do 500kg
 
o najczęściej są koloru ciemno- do rdzawobrązowego, występują również osobniki
   białe i pstrokate

Rozmanażanie: o zwierzęta stadne, o okres godowy trwa przez cały rok
 o ciąża trwa ok. 290 dni,  o 1 potomek

  Cechy Szczególne: o u
  osobników obu płci występują
  rogi, przy czym u samców są
  one dłuższe i grubsze

 
o długość rogów wynosi średnio
  ponad metr, a częściowy
  obwód przy nasadzie ok. 50 cm

 
Pożywienie: o odżywiają
  sie ziołami, trawami i listowiem
 Z POWROTEM