Daniel
(Dama dama)
RODZINA: jeleniowate
Występowanie: Azja Mniejsza i Europa Południowa, dziś rozpowszechnione również w Ameryce, Afryce i Australii
Wygląd: o porże szuflowe, rozłożyste z wieloma odgałęzieniamio wysokość w kłębie 80-90cmo krótkie, czerwono-brązowe  z białymi plamkami futro letnie, a zimą długie i szaro-brązowe; Tryb życia: o ich przestrzenią życiową jest lassamice i młode
 osobniki tworzą stada,
 samce zbierają się w małe
 grupy i w czasie okresu
 godowego trwającego 
 od października do listopada prowadzą walki
 rywalizacyjne aby dostać sie do stada samic
 
o po ciąży trwającej ok. 250 dni, na świat przychodzi
   od 1 do 2 naplamianych młodych
 
o Mogą żyć ponad 20 lat

 Z POWROTEM