Links:  
www.Fotoklub-Forum.de> 15. Fotoklub Forum   > "AG der Tobias-Seiler-OS Bernau"
                                                                                          > "Ausstellungsrundgang"
www.Fotoklub-Forum.de> 19. und 20. Fotoklub Forum Berlin 2013  > "Foto-AG Tobias-Seiler-OS Bernau"
                                                                                                                          > "Foto-AG "Südstern" KJHV Bernau

www.Bernau-b-Berlin.de

  www.HUMAN-Verlag.de
  www.ddr-aufarbeitung.de
VIDEO:
Ausstellungseröffnung im Bernauer Rathaus am 7.4.2014 - "Blütenpracht"
www.odftv.de/news_barnim/Bluetenpracht-20664.html
VIDEO:
Ausstellungseröffnung im Bernauer Rathaus am 1.9.2014 "Bildung bildhaft umgesetzt"
www.odftv.de/news_barnim/Bildung__bildhaft_umgesetzt-21573.htmlZur STARTSEITE